CHÍNH SÁCH CHUNG

CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website bao gồm: họ tên, email, điện thoại, địa chỉ khách hàng trong mục liên hệ. Đây là các thông tin mà chúng tôi cần thành viên cung cấp bắt buộc khi gửi thông tin nhờ tư vấn hay muốn mua sản phẩm và để chúng tôi liên hệ xác nhận lại với khách hàng trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng. Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới thông tin mà mình cung cấp và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho webiste chúng tôi về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

CÁC BƯỚC ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

  • Bước 01: Đọc kỹ các nội dung môn học phù hợp hoặc đúng nhu cầu cần học.
  • Bước 02: Tham khảo mức học phí.
  • Bước 03: Tham khảo mức học phí.
  • Bước 05: Liên hệ chuyển tiền qua tài khoản hoặc qua dịch vụ chuyển tiền tiền mặt.

Lưu ý: Trường hợp đăng ký học tại văn phòng Ssasports.vn thì bạn không cần đăng ký Online